วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

หลักสูตร สำหรับครูสอนพระพุทธฯ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ๙ โมดูล

มาเพิ่มอีก ๑ หลักสูตร สำหรับครูสอนพระพุทธฯ ระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) สพฐ. และสถาบันอาศรมศิลป์ พัฒนาหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ นับชั่วโมงได้

“พัฒนาครูเพื่อสอนพระพุทธศาสนา สำหรับเด็กยุคดิจิทัล (ช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒)”

จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ๙ โมดูล

ฟังอธิบายหลักสูตร ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

เริ่มเรียน ๑๘ มิถุนายน – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

สนใจ สแกน QR CODE ในโปสเตอร์ ด่วน!!!!

สอบถามเพิ่มเติม พระมหานพดล ธมฺมนนฺโท (มจร) โทร ๐๘๗ ๐๙๖ ๕๓๕๐

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]