วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ทีมพัฒนา

พัฒนาแพลตฟอร์มคลังนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (คลังสื่อออนไลน์)
และเตรียมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสุขในการทำงานอย่างมีสติ (Mindfulness) ด้วยระบบ e-learning

ทีมพัฒนาเว็บไซต์

ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง
ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่

สมเกียรติ สาคร
ครู โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

โต้ง หน่อแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

นายอภิชาติ บุญประเสริฐ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.ชม.4

เดชพงษ์ อุ่นชาติ
ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

พรชัย ถาวรนาน
นักวิชาการศึกษา สพฐ.