วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

 รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕
ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (ระดับประเทศ)
การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
สพฐ. จัดประชุมตัดสินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
อิ่มนี้ 2566 ส่งแผนการดำเนินงาน ปี 2567 (แผนหน้าเดียว) เพื่อรับทุนต่อเนื่องเพิ่มเติมจากธนาคารออมสิน
เชิญชวน น้อง ๆ เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”
หากท่านต้องการดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลังก่อนปี พ.ศ. 2567 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธหัวข้อ ข่าวสาร สนก.
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแพลตฟอร์มคลังนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (คลังสื่อออนไลน์) 2567
ความน่ารักของโรงเรียนในโครงการ”อิ่มนี้เพื่อน้อง” ปี 2564 ,2566 และ 2567
การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
    • 1
    • 2