วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

อิ่มนี้เพื่อน้อง

ติดตาม และร่วมให้กำลังใจ การดำเนินงานของโรงเรียนใน โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง ” ประจำปี 2564 – ปัจจุบัน ได้ที่นี่นะคะ!!
การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
อิ่มนี้ 2566 ส่งแผนการดำเนินงาน ปี 2567 (แผนหน้าเดียว) เพื่อรับทุนต่อเนื่องเพิ่มเติมจากธนาคารออมสิน
เชิญชวน น้อง ๆ เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง ” ประจำปี 2565
รู้จัก โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2566 จำนวน 100 โรงเรียน
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565 จำนวน 200 โรงเรียน
เรื่องมาใหม่