วันจันทร์, 15 เมษายน 2567
การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
สพฐ. จัดประชุมตัดสินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
อิ่มนี้ 2566 ส่งแผนการดำเนินงาน ปี 2567 (แผนหน้าเดียว) เพื่อรับทุนต่อเนื่องเพิ่มเติมจากธนาคารออมสิน
เชิญชวน น้อง ๆ เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”
หากท่านต้องการดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลังก่อนปี พ.ศ. 2567 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธหัวข้อ ข่าวสาร สนก.