วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมสังเกตรายละเอียดภาพ (ลอตโต)

ชื่อสื่อ : My good food
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. เด็กสามารถสังเกตรายละเอียดภาพ และเลือกวางภาพอาหารที่มีประโยชน์ต่อจากภาพหลักได้
  2. เด็กสามารถบอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้
  3. เด็กรู้จักสังเกต จําแนกและจัดกลุ่มอาหารได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เกมการศึกษาสังเกตรายละเอียดภาพอาหารดีมีประโยชน์ ใช้หลักการการประดิษฐ์เกม จากการใช้เศษวัสดุจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น ซึ่งประหยัด หาง่าย เด็กรู้จัก เด็กและครูช่วยกันประดิษฐ์ ซึ่งประกอบด้วยภาพหลัก เป็นภาพครอบครัวของเด็กกําลังรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และภาพย่อยเป็นบัตรภาพที่เป็นส่วนประกอบของภาพหลัก เด็กต้องใช้การสังเกตรายละเอียดจากภาพหลัก เพื่อนําภาพย่อยมาวางในช่องใต้ภาพหลัก ส่วนแผ่นภาพหลอก เป็นภาพที่ไม่มีความสัมพันธ์กับภาพหลัก

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางศรี อินสุระ

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]