วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) “Good Food For All กินดี-อยู่ดี”

ชื่อสื่อ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) “Good Food For All กินดี-อยู่ดี”

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นายสุขสันติ หอมสุวรรณ์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]