วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

เกมอาหารดี มีประโยชน์

ชื่อสื่อ : เกมอาหารดี มีประโยชน์
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของการรับประทานอาหาร ๕ หมู่
๒. นักเรียนสามารถออกแบบเมนูอาหาร ๑ มื้อ ให้ได้สารอาหารครบ ๕ หมู่ โดยอาศัยความรู้เรื่องอาหารดี มีประโยชน์
๓. นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยการกินอาหารได้หลากหลายครบ ๕ หมู่

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ในแต่ละวันเราควรกินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ในปริมาณที่พอเหมาะ และในแต่ละหมู่ควรเลือกกินให้หลากหลาย เพราะในอาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารต่าง ๆ ในปริมาณที่มากน้อยต่างกัน

อาหารหมู่ที่ ๑ เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง ให้สารอาหารประเภทโปรตีน มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ทั้งยังมีส่วนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
อาหารหมู่ที่ ๒ ข้าว แป้ง น้ําตาล เผือก มัน ข้าวโพด ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกาย
อาหารหมู่ที่ ๓ ผักต่าง ๆ ให้สารอาหารวิตามินและแร่ธาตุ ช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติและมีใยอาหาร ช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
อาหารหมู่ที่ ๔ ผลไม้ต่าง ๆ ให้สารอาหารวิตามินและแร่ธาตุ รวมถึงน้ําตาลจากผลไม้ ช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติ และมีใยอาหาร ช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
อาหารหมู่ที่ ๕ ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว์ เช่น ไขมันจากปลา น้ํามันหมู น้ํามันถั่งเหลือง น้ํามันปาล์ม น้ํามันมะกอก น้ํามันมะพร้าว ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย และช่วยในการดูดซีมวิตามินที่ละลายในไขมัน คือ วิตามินเอ ดี อี เค

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวรุ่งตะวัน ศิลารักษ์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]