วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

VEGAN แสนอร่อย

ชื่อสื่อ : VEGAN แสนอร่อย
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ (K) บอกวิธีการเลือกทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ ได้
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) เลือกทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยตนเองได้
3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A) เห็นความสำคัญของการเลือกทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยตนเองได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต การเลือกรับประทานอาหารที่ครบทั้ง 5 หมู่ และมีปริมาณที่เหมาะสมกับวัยจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโต

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวนพวรรณ ซ่อมจันทึก

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]