วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

FUN FOOD

ชื่อสื่อ : FUN FOOD
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารได้
  2. ผู้เรียนสามารบอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ
  3. ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการนับพลังงานจากอาหารที่ได้ในแต่ละวัน

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ในปัจจุบันอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่ให้พลังงานแตกต่างกันไป หากผู้บริโภครู่จักสารอาหารแต่ละประเภทจะทำให้การบริโภคอาหารนั้นได้พลังงานตามที่ต้องการ ไม่ได้รับมากเกินไป หรือน้อยเกินไปจนเกิดผลเสียต่อร่างกายและยังมีอาหารประเภทที่เรียกว่า “โพรไบโอติกส์” เป\นอาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งผู้บริโภคควรรับประทานเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดทําสื่อการสอนชุด “FUN FOOD” ชุดนี้ตระหนักถึงผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องสารอาหารผ่านชุดเกมการศึกษาโดยมีการสอดแทรกเรื่องอาหารที่ให้พลังงานน้อยและมากแตกต่างกันไป อีกทั้งยังสอดแทรกอาหารที่ดี มีประโยชน์จำพวกอาหารโพรไบโอติกส์ และพรีไบโอติกส์ซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้เรียนจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านชุดเกมการศึกษานี้
แต่อย่างไรก็ตามชุดเกมการศึกษา “FUN FOOD” ชุดนี้เป็นการจัดทําขึ้นครั้งแรก และผู้จัดทําพร้อมที่จะศึกษาและพัฒนาเกมการศึกษาชุดนี้ต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นายนาราธิป นามอุตวงศ์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]