วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

Fun Vegetable Box (กล่องผักหรรษา มหาสนุก)

ชื่อสื่อ : Fun Vegetable Box (กล่องผักหรรษา มหาสนุก)
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. เพื่อให้เด็กสามารถอธิบายประโยชน์ของผักผลไม้ที่เด็กรู้จัก และสามารถนำไปประกอบอาหารได้
๒. เพื่อให้เด็กเด็กเกิดความสนุกสนาน และความสนใจในการทำกิจกรรม
๓. เพื่อให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อน เล่น และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนผ่านการใช้สื่อการสอน
๔. เพื่อให้เด็กสามารถคิดแก้ปัญหา คิดเป็นขั้นตอนได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ประโยชน์ของพืชผัก ผลไม้ ที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ้าวัน นักเรียนสามารถเล่นได้ตามจินตนาการ เริ่มจากการหาวัตถุดิบที่เป็นพืชผัก ผลไม้ได้จากการปลูก การนำพืชผัก ผลไม้ไปประกอบอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และการรับประทานอาหารที่ประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นเกมที่นักเรียนสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบไม่มีตายตัว เช่น เล่นต่อภาพพิชซ่า จัดหมวดหมู่ผัก เล่นจับคู่ผัก การเรียงลำดับขั้นตอน

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวธมลวรรณ ชัยพิพัฒน์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]