วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ความสําคัญของผักผลไม้ต่อระบบย่อยอาหาร ป.5 ด้วย แอปพลิเคชัน Edpuzzle

ชื่อสื่อ : ความสําคัญของผักผลไม้ต่อระบบย่อยอาหาร ป.5 ด้วย แอปพลิเคชัน Edpuzzle
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) นักเรียนสามารถอธิบายการดูแลระบบย่อยอาหารได้
2) นักเรียนเห็นความสําคัญของระบบย่อยอาหาร

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ภาพเคลื่อนไหวสร้างแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนได้ดี รวมาถึงการใช้แอปพลิเคชัน Edpuzzle สร้างความแปลกใหม่ในการตอบคําถาม ทําให้ผู้เรียนตื่นเต้น จดจ่อต่อเนื้อหา การตอบคําถามและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวขวัญมนัส วงศ์เมฆ

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]