วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

Vita Quest ถอดรหัสสุขภาพด้วยพลังแห่งวิตามิน

ชื่อสื่อ : Vita Quest ถอดรหัสสุขภาพด้วยพลังแห่งวิตามิน
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  • นักเรียนอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานอาหารประเภทต่างๆ (K)
  • นักเรียนสามารถอธิบายการรับประทานอาหารจากพืชทดแทนอาหารจากสัตว์ได้(K)
  • นักเรียนนําความรู้เรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากอาหารไปใช้ตัดสินใจที่จะเลือกบริโภค (P)
  • นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ (A)

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ในโลกที่สุขภาพและความรู้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน การเรียนรู้เรื่องวิตามินและคุณค่าของอาหารประเภทต่างๆ จึงมีความสําคัญ เพราะถ้าเราเข้าใจในพลังวิตามินและคุณค่าของอาหาร จะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานการมีสุขภาพที่ดี ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ และมีความระมัดระวังใช้การใช้ชีวิตประจําวัน

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นายปัณณธร แก้วเขียว

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]