วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

รู้กิน รู้ใช้ รู้ภัยโรค

ชื่อสื่อ : รู้กิน รู้ใช้ รู้ภัยโรค
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน เรื่องสารอาหาร ผ่านการเล่นเกม ในการดูเเลสุขภาพตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนผ่อนคลายอารมณ์สมองปลอดโปร่ง สนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายการเรียน หันมาสนใจการเรียน

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
1. เกมนํา (Lead up Games)
เกมนําเป็นเกมแนวทางที่จะนําไปสู่การเรียนการสอนเป็นวิธีสอนวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนเรียนได้เร็วกว่า เรียนได้มากกว่าและเรียนได้ด้วยความสนใจมากกว่า เข้าใจยิ่งกว่า เกมนําอาจจะถูกจํากัดหรือตีความหมายในแง่ที่ว่าเกมนําเป็นเกมช่วยแก้ไขและเพิ่มพูนความรู้ผ่านการตอบคําถาม
2. สารอาหารกับการทํางานของร่างกาย
สารอาหาร คือ สารเคมีที่เป็นส ่วนประกอบในอาหาร ซึ่งถือเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายอาหารแต่ละชนิดจะให้สารอาหารที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ช่วยให้ร่างกายทํางานเป็นปกติได้แก่ เกลือแร่วิตามินและน้ํา สารอาหารเหล่านี้ถูกนําไปใช้โดยผ่านระบบย่อยอาหาร ซึ่งทําหน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

อาหารหลัก 5 หมู่มีอะไรบ้าง ที่ควรทานในแต่ละวัน
อาหารหลักหมู่ที่ 1 โปรตีน ( เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว )
อาหารหลักหมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต ( ข้าว แป้ง น้ําตาล เผือก มัน )
อาหารหลักหมู่ที่ 3 เกลือแร่ และแร่ธาตุต่าง ๆ ( พืชผัก )
อาหารหลักหมู่ที่ 4 วิตามิน ( ผลไม้ )
อาหารหลักหมู่ที่ 5 ไขมัน ( ไขมันจากพืชและสัตว์ )

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวนิธินันท์ ลูกอินทร์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]