วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมอาหารเพื่อสุขภาพเงินแสน

ชื่อสื่อ : เกมอาหารเพื่อสุขภาพเงินแสน
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายการเตรียมอาหารได้(K)
  2. เตรียมอาหารได้(P)
  3. มีความรับผิดชอบในการเตรียมอาหาร (A)
  4. มีเจตคติที่ดีในการสร้างทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ (A)

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เป็นการนําเกมกระดานกินหลากหลาย ในโครงการเด็กไทยสุขภาพดี มาประยุกต์ใช้ การเลือกรับประทานเพื่อสุขภาพ ใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ความหลากหลาย เพิ่มความสนใจและความสนุกสนาน

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวติณณา อภิญ

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]