วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ผักที่หนูชอบทาน

ชื่อสื่อ : ผักที่หนูชอบทาน
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถเลือกผักที่ตัวเองชอบ
  2. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของผักได้
  3. นักเรียนมีความสามัคคีกันในการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อน

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เพื่อนําวัสดุที่เหลือใช้นํากับมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการใช้สื่อโดมิโน เด็กได้อ่านข้อความที่บอกชนิดของผักแต่ละชนิดว่ามีประโยชน์อย่างไร มีรูปร่างลักษณะของผักแต่ละชนิด เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเลือกทานผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เด็กได้เรียนรู้วว่าผักมีประโยชน์ต่อระบบการขับถ่าย ทําให้ร่างกายแข็งแรง

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางนิภา ไชยป่ายาง

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]