วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

คำชี้แจง

ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนตามรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2567
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ
  • ผู้รับผิดชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ผู้แทนจากธนาคารออมสิน
  • * ลิงก์การประชุม จะแจ้งในกลุ่มไลน์ Open Chat (อิ่มนี้เพื่อน้อง 2566)

ห้องประชุม

Meeting ID : 978 0150 3074
Passcode : 141034

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]