วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-ม. ๓) เข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น” ชิงรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” พร้อมทุนการศึกษา

โรงเรียนที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าประกวด สามารถส่งนักเรียนได้เพียง ๑ (หนึ่ง) คน โดยส่งใบสมัครพร้อมคลิปวีดิทัศน์การพูดเล่าเรื่องได้ ๒ ช่องทางดังนี้
๑. ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมแผ่นดีวีดีหรือวัสดุวีดิทัศน์อื่นใดที่มีการบันทึกภาพและเสียงได้โดยมีคุณภาพทัดเทียมกัน จำนวน ๒ (สอง) ชุด ซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถเปิดได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ตโฟน) ทั่วไป เช่น AVI, MP4, VLC, WMV, 3GP, FLV ไปที่โครงการรู้ รัก ภาษาไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กำหนดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงรับเป็นสำคัญ)

๒. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) อัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์ในเว็บไซต์ยูทูบ (youtube.com) จากนั้นส่งลิงก์พร้อมไฟล์ใบสมัครไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) orst2565@gmail.com ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
https://drive.google.com/…/1ykEAPbOFCKpbA2wALfk…/view…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการรู้ รัก ภาษาไทย
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘
OpenChat “ประกวดพูดเล่าเรื่อง ๒๕๖๗”

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]