วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

การบริหารโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยระบบออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]