วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแพลตฟอร์มคลังนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (คลังสื่อออนไลน์) 2567
ความน่ารักของโรงเรียนในโครงการ”อิ่มนี้เพื่อน้อง” ปี 2564 ,2566 และ 2567
การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น
วันเด็กแห่งชาติ
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2567
ดาวน์โหลดโลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 (ไฟล์ PDF / AI)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม” สำหรับศึกษานิเทศก์
เรื่องมาใหม่
การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 19 ปีการศึกษา 2567 (ระดับประเทศ)
เชิญชวน!! น้อง ๆ นักเรียน ร่วมสมัคร กิจกรรมจิตอาสา ผ่านโครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ติดตาม และร่วมให้กำลังใจ การดำเนินงานของโรงเรียนใน โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง ” ประจำปี 2564 – ปัจจุบัน ได้ที่นี่นะคะ!!
 รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕