วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ 7

ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากครบตามจำนวนแล้ว

หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ 7

(หลักสูตรอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ จำนวน 20 ชั่วโมง)

ฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับสมัครจำนวนจำกัด 500 คน เท่านั้น)

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566

เริ่มอบรม 19 พฤศจิกายน 2566

ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)

รับสมัครครูทั่วประเทศไทย ดังนี้

1. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

3. กรุงเทพมหานคร (กทม.)

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

หรือสแกน QR code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]