วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมทายภาพปริศนา อ่านฉลาก ฉลาดบริโภค

ชื่อสื่อ : เกมทายภาพปริศนา อ่านฉลาก ฉลาดบริโภค
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถอ่านฉลากและเลือกบริโภคอาหารสุขภาพจากพืชที่ดีต่อสุขภาพตนเอง
  2. การเลือกผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืช
  3. ตระหนักถึงการเลือกกินอาหารสุขภาพจากพืช

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ดังนั้นเราจึงควรมีความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืช เพื่อความปลอดภัย ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เราจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ การอ่านข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อเกิดความปลอดภัยต่อการบริโภค

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวสาวิณี พูนพัฒนาทรัพย์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]