วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

บอร์ดเกมหรรษา อาหาร 5 หมู่

ชื่อสื่อ : บอร์ดเกมหรรษา อาหาร 5 หมู่
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) บอกประโยชน์และสารอาหารแต่ละหมู่ได้
2) จัดประเภทของอาหารหลัก 5 หมู่ได้
3) เห็นความสําคัญของการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ ที่ผ่านมาไม่น่าสนใจ ไม่เหมาะสมกับเด็กในยุคปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะเน้นการทําใบงาน จึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์บอร์ดเกมหรรษาอาหาร 5 หมู่ นี้ขึ้น เพื่อให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเล่นนอกเวลาเรียนได้อีกด้วย

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวเสาวลักษณ์ นันทชัยพงศ์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]