วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

Food For All Game

ชื่อสื่อ : Food For All Game
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.สามารถเรียนรู้ประโยชน์จากการเลือกทานผักและผลไม้ได้
2.สามารถคํานวณหาพลังงานที่ได้รับจากการทานผักและผลไม้บางชนิดได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
จากประสบการณ์ในการสอนที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในห้องเรียนค่อนข้างน้อย และให้ความสนใจในเรื่องการเล่นเกมในสมาร์ทโฟน คุณครูจึงได้มีแนวคิดในการสร้างเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อกระตุ้น สร้างความสนใจ และทําให้เนื้อหาที่เรียนไม่น่าเบื่อ เรียนสนุก โดยที่นักเรียนสามารถเข้าเล่นเกมได้โดยใช้สมาร์ทโฟน ไอแพด แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ที่มีความพร้อมและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งในตัวเกมเองสามารถประมวลผลข้อมูล นําเสนอข้อมูล ภาพ เสียง ข้อความ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรวมกับการออกแบบที่ดีแล้วจะทําให้เรียนสนุกและน่าสนใจมากขึ้น

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นายสราวุฒิ สุริยา

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]