วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) โดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา(วคส.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนผ่านการคัดเลือกจากเขตพื้นที่จำนวน 185 โรงเรียนและมีโรงเรียนเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ จำนวน 78 โรงเรียน จากทั่วประเทศ โดยการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) นักเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรมต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ทั้งนี้จากการประกวดโครงงานคุณธรรมฯระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนจะได้รับรางวัลซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ รางวัลโครงงานคุณธรรมระดับดีเยี่ยม ,โครงงานคุณธรรมระดับดี และ โครงงานคุณธรรมระดับชมเชย

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]