วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

โดมิโนผลไม้

https://www.youtube.com/watch?v=2MgK16A0m3A


ชื่อสื่อ : โดมิโนผลไม้
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักชื่อผลไม้ต่างๆ
2.เพื่อให้นักเรียนเลือกรับประทานผลไม้ที่มีประโยชน์
3.จับคู่สิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ชื่อ รูปร่าง ลักษณะ ของผลไม้ต่างๆได้ ผ่านรูปภาพ และการเล่นเกม ทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย และเกิดความสนุกที่อยากจะเรียนรู้ต่อไป

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : ทั่วไป
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาววรางคณางค์ ลานแดง

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]