วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

Healthy Food Sudoku

https://www.youtube.com/watch?v=RgGO3XUT3N4


ชื่อสื่อ : Healthy Food Sudoku
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถบอกอธิบายเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่
2.นักเรียนสามารถเลือกรับโภชนาการที่ดีและเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพตนเองได้
3.นักเรียนได้พัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
การรับประทานอาหารหลักให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน ที่ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆ วิตามิน และไขมัน ซึ่งมีความจําเป็นต่อร่างกาย ดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารหลากหลาย และครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ได้นํามาประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเกมการศึกษา Sudoku ผลไม้เพื่อฝึกสติและสมาธิเป็นอีกหนึ่งเกมที่ช่วยฝึกสมองได้อย่างดีเยี่ยม และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารหลักให้ครบ 5 หมู่อีกด้วย

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวพิมพ์วรี ผิวขํา

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]