วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

บอร์ดเกม “Happy Healthy Happy Life สุขภาพดีชีวีมีสุข”

https://youtu.be/Jl3rQhj5SxI

ชื่อสื่อ : บอร์ดเกม “Happy Healthy Happy Life สุขภาพดีชีวีมีสุข”
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนระบุ อธิบายสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารได้ (K)
2.นักเรียนสังเกต จําแนกประเภทของอาหารและสารอาหารได้ (P)
3.นักเรียนตระหนักรู้ในคุณค่าของสารอาหาร จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (A)

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
สารอาหาร เป็นสารเคมีที่เป็นประโยชน์ซึ่งอยู่ในอาหาร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานกับร่างกาย และสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกาย ซึ่งสารอาหาร ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน และน้ำ มีความจําเป็นต่อร่างกาย มนุษย์จําเป็นต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยเพื่อการเจริญเติบโตและการ ดํารงชีวิต

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นายพงษ์ดนัย พิณชนะ
คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]