วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

บัตรคำชวนรู้ บิงโกพาสนุก

https://www.youtube.com/watch?v=93fOtrBIWIc


ชื่อสื่อ : บัตรคำชวนรู้ บิงโกพาสนุก
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถบอกชื่ออาหารที่มีรสหวานและรสเค็มได้
2.นักเรียนอธิบายโรคที่เกิดจากการกินรสหวานและรสเค็มได้
3.นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนการสอน เรื่องอาหารดี ชีวีมีสุข โดยการเล่มเกมบัตรคําชวนรู้และบิงโกพาสนุก

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อาหารที่มีรสหวานและรสเค็ม เป็นอาหารที่เด็กในช่วงวัยประถมศึกษาจะชอบรับประทาน ซึ่งการจะบอกหรือสอนให้เด็กเข้าใจและรู้จักการรับประทานที่พอเหมาะและออกกําลังกายแต่น้อย จึงมีแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้อง โดยการทําบัตรคําและบิงโก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายได้อาหารที่มีรสหวานอาหารที่มีรสเค็ม โรคที่เกิดจากการกินหวาน โรคที่เกิดจากการกินเค็ม และสามารถนําไปปรับใช้ในการรับประทานอาหารที่พอเหมาะและฝึกการออกกําลังกายเพื่อห่างจากโรคต่าง ๆ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นายคุณากร สมบึงกลาง

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]