วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

กินดี อยู่ดี ผักผลไม้มีประโยชน์

https://www.youtube.com/watch?v=3DH0WHlKuU0

ชื่อสื่อ : กินดี อยู่ดี ผักผลไม้มีประโยชน์
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักชื่อของผักและผลไม้ต่างๆ
2.เพื่อให้นักเรียนเลือกรับประทานผักและผลไม้ที่มีประโยชน์

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน:
1.ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ชื่อ รูปร่างลักษณะของผักและผลไม้ต่างๆได้ ผ่านรูปภาพการ์ตูนและโมเดลผักผลไม้จําลอง อีกทั้งยังสามารถฝึกฝนเรียนรู้ผักผลไม้ได้ผ่านการเล่นเกมออนไลน์

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นายอัครเดช รัตนาจารย์
คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]