วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

การ์ดเกมผักผลไม้ 5 สี

https://www.youtube.com/watch?v=NUOKUGcFJNQ&t=24s


ชื่อสื่อ : การ์ดเกมผักผลไม้ 5 สี
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคุณประโยชน์ผักผลไม้ 5 สี
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดแบบฉับพลัน

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนนำมายกตัวอย่างการจัดการเรียนรู้นี้ มีชื่อว่า คิดฉับพลันผักผลไม้ 5 สี โดยมีขั้นตอนคือ ให้ผู้เรียนแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน เข้าแถวตรงข้ามกัน โดยมีโต๊ะกั้นตรงกลาง นำการ์ดเกมมาไว้บนโต๊ะ เป่ายิ้งฉุบเพื่อเลือกผู้เริ่มเกมก่อน เมื่อได้ฝ่ายผู้เริ่มเกมแล้ว ผู้สอนเริ่มจับเวลา 3 นาที (หรือตามเห็นสมควร) ผู้เริ่มเกมเปิดการ์ดออกมา ให้อ่านชื่อผักผลไม้นั้น ฝ่ายตรงข้ามจะเริ่มนับถอยหลัง 5 วินาที ผู้เล่นจะต้องต่อคำคล้องจองให้เท่ากับจำนวนพยางค์ของคำนั้น เมื่อกล่าวได้ถูกต้องก็วางไว้เพื่อนำไปนับแต้มภายหลัง ผู้เล่นคนแรกสามารถไปต่อท้ายแถวเพื่อวนกลับมาเล่นอีกได้ หากเวลายังไม่หมดลง ผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถใบ้คำหรือบอกคำใดๆ แก่ผู้เปิดการ์ดเกมได้ สลับกันอยู่เช่นนี้จนหมดเวลา ฝ่ายใดสามารถเปิดการ์ดได้มากที่สุด เป็นฝ่ายชนะ
ในกรณีที่ผักผลไม้บางชนิดมีพยางค์เดียว ผู้เล่นสามารถต่อคำหน้าลงไปได้ 1 พยางค์ เชื่อ เผือก เป็น หัวเผือก ,เงาะ เป็น ผลเงาะ เป็นต้น ตัวอย่างการเล่น เมื่อเปิดมาเจอการ์ดเกมคำว่า บลูเบอร์รี ซึ่งมี3 พยางค์ สามารถต่อคำลงไปได้จำนวน 3 พยางค์ เช่น บลู-เบอร์-รี มี-สี-ม่วง เช่นนี้ถือว่าถูกต้อง เพราะมีสระอี เป็นเสียงสัมผัสคล้องจองกัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการ์ดเกมผักผลไม้ 5 สี สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนับแต้มจากการ์ดเกม การจดบันทึกคุณประโยชน์หรือการจัดกลุ่มผักผลไม้แต่ละสี (โดยใช้รูปแบบการเวียนฐาน) การเล่นเปิดตลาดซื้อผักผลไม้ตามคุณประโยชน์ที่สุ่มจับได้ การสุ่มจับการ์ดเกมแล้วต่อคำคล้องจอง รวมไปถึงการใบ้คำทายชื่อผักผลไม้ ซึ่งผู้สอนสามารถกำหนดกติกาในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้กิจกรรมแต่ละกิจกรรม สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการ กติกา ได้ตามความเหมาะสมของจำนวนผู้เรียน และระดับชั้นของผู้เรียน

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัณณลดา อินบุญส่ง

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]