วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

บันไดงู อู้ฮู … เยอะจัง

https://youtu.be/GfcQyUh4RG0

ชื่อสื่อ : บันไดงู อู้ฮู … เยอะจัง
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการรับประทานอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมได้
2. นักเรียนสามารถบอกถึงปริมาณของน้ำตาลและโซเดียมของอาหารที่นักเรียนรับประทานได้
3. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากทางด้านอาหาร ผักและผลไม้ จะเห็นได้ว่าจุดขายสำคัญที่ ทำให้นานาชาติจักประเทศไทย คือ อาหารไทย ที่สร้างชื่อเสียงตลอดมา แต่ทั้งอาหาร ผัก และผลไม้ที่เอร็ดอร่อยนั้น นอกจากจะมีวิตามินทีที่มีประโยชน์แล้วยังมีน้ำตาลซึ่งเราควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมอีกด้วย

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวขวัญชนก ปินะถา
คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]