วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมไล่ล่าเขาวงกต Funny Food & Fruits

ชื่อสื่อ : เกมไล่ล่าเขาวงกต Funny Food & Fruits
รายละเอียด :
เกมการไล่ล่าเขาวงกต เป็นเกมที่วิ่งไปยังโซนคำตอบที่ถูกต้อง ในขณะที่วิ่งไปหาคำตอบนั้น ต้องหลีกเลี่ยงศัตรูตัวฉกาจที่จะมากินตัวการ์ตูนผู้เล่น โดยที่ผู้สร้างจะตั้งคำถามและให้ผู้เล่นบังคับตัวการ์ตูน เพื่อวิ่งไปยังคำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ ภายในเวลาที่กำหนด การตอบคำถาม หากผู้เล่นตอบผิดจะสามารถเห็นคำตอบที่ถูกต้องของคำถามนั้น ๆ ได้
เกมการไล่ล่าเขาวงกต หากผู้เล่นถูกกิน สามารถมีโอกาสเริ่มเล่นใหม่ได้จำนวนชีวิตที่ผู้สร้างกำหนดไว้ และความยากง่ายของเกม จะเป็นไประดับที่ผู้สร้างได้กำหนดเงื่อนไขไว้

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวกฤษณีย์ ปิตุรัตน์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง