วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

จิ๊กซอว์อาหารเพื่อสุขภาพ

https://youtu.be/5eN-SPuSunk

ชื่อสื่อ : จิ๊กซอว์อาหารเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถอธิบายคุณประโยชน์ของอาหารได้ (K)
2.นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง (P)
3.นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกรับประทานอาหารต่างๆ ได้ (A)

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เกมประกอบการสอนเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพราะเด็กวัยนี้สนใจการเล่นมากกว่าการเรียน ซึ่งจะมีความสนในการเรียนในระยะสั้น ๆ การใช้เกมเข้าไปช่วยในการจัดการเรียนการสอน จะทำให้การเรียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตามทฤษฎี Game-based learning ซึ่งสามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา
การใช้เกมจิ๊กซอว์ถือเป็นเกมภาพชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษที่แข็งและหนา แยกออกเป็นหลายชิ้นแล้วให้ผู้เล่นนำภาพมาประกอบใหม่อีกครั้ง การจัดการเรียนการสอนจึงมีการปรับประยุกต์ใช้ โดยนำแนวคิดการสร้างจิ๊กซอว์ปรับใช้โดยใช้ไม้ไอศกรีมแทน ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย และเกมจิ๊กซอว์เป็นเกมที่ช่วยฝึกจินตนาการและช่วยลับสมอง เนื่องจากขณะที่ต่อจิ๊กซอว์ จะต้องจินตนการถึงภาพที่กำลังจะต่อเพื่อให้ต่อจิ๊กซอว์ออกมาได้สำเร็จ

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวสุวรรณลักษณ์ วงค์พิพัฒน์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]