วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมบันไดงูหรรษา Food Good For All กินดี – อยู่ดี

https://youtu.be/rJqDNNZb8KA

ชื่อสื่อ : เกมบันไดงูหรรษา Food Good For All กินดี -อยู่ดี
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถสนทนาโต้ตอบชื่ออาหารที่มีประโยชน์ กับอาหารที่มีประโยชน์ได้
2.นักเรียนสามารถจําแนก จัดกลุ่มอาหารที่ไม่ดี และดีต่อสุขภาพตนเองได้
3.นักเรียนสามารนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ในการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ กับอาหารที่มีประโยชน์ได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อาหาร เป็นสิ่งที่มนุษย์กิน ดื่มหรือรับเข้าสู่ร่างกายช่วยซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอ และทําให้กระบวนการต่างๆในร่างกายดําเนินไปอย่างปกติ ซึ่งรวมถึงน้ํา อาหารแต่ละอย่าง เมื่อนํามาวิเคราะห์ดูแล้วมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ซึ่งให้ประโยชน์และโทษต่อร่างกาย ดังนั้น จึงสอนให้เด็กๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลสามารถจําแนก จัดกลุ่มอาหารที่ไม่ดี และดีต่อสุขภาพตนเอง และสามารถําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ในการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ กับอาหารที่มีประโยชน์ได้

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวศิรประภา ปิ่นทอง
คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]