วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

Nutrition Game (เกมโภชนาการ)

https://youtu.be/zAsUy4BDg6s

ชื่อสื่อ : Nutrition Game (เกมโภชนาการ)
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เด็กบอกชื่อผลไม้และจับคู่ภาพกับเงาได้
2.เด็กแยกประเภทของอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ควรระวังได้
3.เด็กบอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้
4.เด็กวางแผนการเลือกรับประทานของตนเองได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อาหารหลัก 5 หมู่คือ หมู่ที่ 1 โปรตีน หมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต หมู่ที่ 3 วิตามิน หมู่ที่ 4 เกลือแร่ หมู่ที่ 5 ไขมัน อีกทั้งอาหารที่เป็นประโยชน์และควรระวังในการรับประทาน เพราะอาจส่งผลต่อร่างกาย

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวพจวรรณ รุ่งรักษา
คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]