วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

สื่ออาหารดี มีประโยชน์

https://www.youtube.com/watch?v=vmumX0Iz86o

ชื่อสื่อ : สื่ออาหารดี มีประโยชน์
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อให้เด็กรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
2.เพื่อให้เด็กจัดหมวดหมู่ประเภทอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้
3.เด็กได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและตาประสานกัน

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเรา เพราะร่างกายของเราต้องการอาหารเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเราต้องเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์ผัก ผลไม้ นม และน้ําดื่มสะอาด อาหารมีมากมายหลายชนิดอาหารบางชนิดทําให้เกิดประโยชน์ อาหารบางชนิดททําให้เกิดโทษ เราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวอารีรัตน์ รูปทอง
คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]