วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมปริศนาฟาร์มตามหาเมนูสุขภาพ

https://youtu.be/WUa3bogHG8A

ชื่อสื่อ : สื่ออาหารดี มีประโยชน์
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของอาหารที่เป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ได้
2.นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของผักและผลไม้และการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพตนเองได้
3.นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ในการเลือกซื้อผักและผลไม้มารับประทาน

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ผักและผลไม้เป็นอาหารหลัก 1 ใน 5 หมู่ มีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นแหล่งรวมสารอาหารหลากหลายชนิดโดยเฉพาะวิตามิน แร่ธาตุและใยอาหารช่วยให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายทํางานได้ตามปกติ ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง อีกทั้งยังมีสารสําคัญในการช่วยป้องกันการเกิดโรค นอกจากนั้นการบริโภคผักและผลไม้ยังให้พลังงานต่ําแต่มีใยอาหารสูงช่วยจับไขมันจากอาหาร ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ลดการดูดซึมของน้ําตาลช่วยให้อิ่มเร็ว เมื่อบริโภคเป็นประจําจะทําให้รูปร่างดี แต่ในทางกลับกันการ ไม่บริโภคผักและผลไม้ หรือบริโภคไม่เพียงพอ ทํา ให้ร่างกาย ไม่มีใยอาหารที่จะช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระ ทําให้การขับถ่ายอุจจาระไม่ดี ไขมันสะสม ส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีปัญหา โภชนาการเกิน หรือโรคอ้วน และเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวอรอนงค์ อ่องไล่
คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]