วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ร้านค้าอาหารดีมีประโยชน์

https://youtu.be/79vCaabiIzU


ชื่อสื่อ : ร้านค้าอาหารดีมีประโยชน์
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของอาหารและความสำคัญได้
2.นักเรียนสามารถรู้การใช้เงินและตัวเลขเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
3.นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการเลือกซื้ออาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อตนเองได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
จากการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอาหาร 5 หมู่ แต่นักเรียนไม่สามารถจำชื่ออาหารและประโยชน์ของอาหารนั้นได้ เพราะนักเรียนเคยเห็นแต่ภาพไม่เคยเห็นของจริง คุณครูจึงมีความคิดว่าสามารถทำสื่ออาหารเสมือนจริงมาประยุกต์ให้เป็นเกมการศึกษา เพื่อจำลองสถานการณ์ ร้านค้าอาหารดีมีประโยชน์ ให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างเหมาะสม และได้รู้ถึงประโยชน์ของอาหาร ช่วยในการเจริญเติบโต อาหารที่มีประโยชน์ ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ นม และน้ าดื่มสะอาด เราต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และทานให้ครบ 3 มื้อ คือ มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น และทานให้ครบ คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่และแร่ธาตุ วิตามิน อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งมีหลากหลายชนิด ในแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกัน และมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวกาญจนา กงศูนย์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]