วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ผู้ปกครอง

เรื่องมาใหม่
การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 19 ปีการศึกษา 2567 (ระดับประเทศ)
เชิญชวน!! น้อง ๆ นักเรียน ร่วมสมัคร กิจกรรมจิตอาสา ผ่านโครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ติดตาม และร่วมให้กำลังใจ การดำเนินงานของโรงเรียนใน โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง ” ประจำปี 2564 – ปัจจุบัน ได้ที่นี่นะคะ!!
 รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕